Тяло на камерата

1

Гнездо за аксесоари (за опционална светкавица)

2

Диск за режим на освобождаване ( Колектор за режим на освобождаване )

3

Освобождаване на блокировката на диска за режим на освобождаване ( Избор на режим на освобождаване )

4

Освобождаване на заключването на диска за избор на режим ( използване на диска за избор на режим )

5

Отвор за каишката на фотоапарата ( Поставяне на каишката )

6

Диск за избор на режим ( Диск за избор на режим )

7

Бутон за запис на филм ( Записване на филми (режим b ) )

8

S ( Q ) бутон ( Бутонът S ( Q )

9

Колело за подкоманди

10

Превключвател на захранването ( Превключвателят на захранването )

11

Бутон за освобождаване на затвора ( Правене на снимки (режим b ) )

12

Бутон E ( Бутонът E )

13

E (маркировка на фокалната равнина)

14

Главен диск за управление

15

Контролен панел ( Контролен панел , Контролен панел )

1

Лампа за самоснимачка

2

Стерео микрофон ( Записване на филми (режим b ) )

3

c ( Y ) бутон ( Бутонът N ( Y )

4

Бутон BKT ( Бутонът BKT )

5

Капак на аудио конектора

6

Капак на клемния конектор за аксесоари

7

Капак за USB и HDMI конектори

8

Бутон за освобождаване на обектива ( Сваляне на лещи )

9

Бутон за AF режим ( Бутонът за режим AF )

10

Селектор на режим на фокусиране ( Селекторът на режим на фокусиране )

11

Маркировка за монтиране на обектива ( Поставяне на обектив )

12

Огледало ( почистване )

13

Лост за свързване на измервателни уреди

14

Капак на захранващия конектор ( Свързване на захранващ конектор и променливотоков адаптер )

15

Конектор за външни микрофони ( други съвместими аксесоари )

16

Конектор за слушалки

17

Терминал за аксесоари ( други съвместими аксесоари )

18

USB конектор

19

HDMI конектор

1

контакти на процесора

2

байонет за обектив ( Поставяне на обектив )

3

Гнездо за статив

4

AF съединител

5

Бутон Fn ( Бутонът Fn )

6

Капак на батерията

7

Резе на капака на батерията

8

Капак на слота за карта с памет ( Поставяне на карти с памет )

9

Pv бутон ( Бутонът Pv )

10

капачка на тялото ( Поставяне на обектив )

1

Окуляр на визьора ( Контрол на настройката на диоптъра )

2

Гумен окуляр

3

Контрол на настройката на диоптъра ( Контрол на настройката на диоптъра )

4

Селектор за преглед на живо ( Рамкиране на снимки в монитора (Преглед на живо) , Записване на филми (режим b ) )

5

a бутон ( Рамкиране на снимки в монитора (Преглед на живо) , Записване на филми (режим b ) )

6

Бутон AF‑ON ( Бутонът AF‑ON )

7

A ( Бутонът A )

8

Мултиселектор ( използване на менютата )

9

Бутон J ( използване на менютата )

10

Заключване на селектора на фокуса

11

Говорител

12

Лампа за достъп до карта с памет ( Поставяне на карти с памет , Правене на снимки (режим b ) )

13

бутон i ( Бутонът i (менюто i ) )

14

Накланящ се монитор ( Мониторът , Сензорни контроли )

15

Бутон R ( Бутонът R )

16

Бутон W ( Y ) ( Бутонът W ( Y )

17

Бутон X ( T ) ( Бутонът X ( T )

18

Бутон Q / g ( U ) ( Бутонът Q / g ( U )

19

G бутон ( Бутонът G )

20

Лампа за зареждане ( AC адаптери за зареждане )

21

Бутон K ( Възпроизвеждане )

22

Бутон O ( Q ) ( Изтриване на нежелани снимки )

Капаците на конекторите

Не забравяйте да затворите капаците, когато конекторите не се използват. Чуждо вещество в конекторите може да причини неизправност.

Говорителят

Близостта до високоговорителя може да повреди данните, съхранени на карти с магнитна лента или други подобни устройства за магнитно съхранение. Дръжте магнитните устройства за съхранение далеч от високоговорителя.

Мониторът

Ъгълът на монитора може да се регулира, както е показано.

Серийният номер

Серийният номер на продукта се намира зад монитора.

Накланяне на монитора
 • Завъртете внимателно монитора в границите на пантите. Не използвайте сила; неспазването на тази предпазна мярка може да повреди камерата или монитора.

 • Не докосвайте зоната в задната част на монитора. Бъдете особено внимателни да не докосвате показаната област. Неспазването на тази предпазна мярка може да причини неизправност на продукта.

 • Не позволявайте течността да влиза в контакт с вътрешната повърхност на монитора. Неспазването на тази предпазна мярка може да причини неизправност на продукта.

 • Препоръчваме ви да държите монитора в позиция за съхранение, когато не го използвате за рамкиране на снимки.

 • Не вдигайте и не носете камерата за монитора. Неспазването на тази предпазна мярка може да повреди фотоапарата.

 • Когато фотоапаратът е монтиран на статив, трябва да се внимава мониторът да не се допира до статива.

Превключвателят на захранването

Завъртете превключвателя на захранването в положение “ON”, както е показано, за да включите камерата. Връщането на превключвателя в положение “OFF” изключва фотоапарата.

LCD осветител

Завъртането на превключвателя на захранването на D активира подсветката на контролния панел (LCD осветител). Подсветката ще продължи да свети за няколко секунди, след като ключът за захранване бъде освободен. Подсветката се изключва, когато превключвателят се завърти на D втори път или затворът се освободи.

Контролният панел

Следните индикатори се появяват в контролния панел при настройки по подразбиране. За пълен списък на индикаторите, които могат да се показват, вижте „Дисплеи на камерата“ ( Дисплеи на камера ) в „Технически бележки“.

1

Скорост на затвора

2

Апертура

3

Икона на карта с памет (слот 1; индикатори на карта с памет и брой оставащи експонации )

4

Икона на карта с памет (слот 2; индикатори на карта с памет и брой оставащи експонации )

5

„k“ (показва се, когато има памет за над 1000 експозиции; индикатори на картата с памет и брой оставащи експозиции )

6

Брой оставащи експозиции ( индикатори на картата с памет и брой оставащи експозиции , Капацитет на картата с памет )

7

ISO чувствителност ( Бутонът S ( Q )

8

Индикатор за ISO чувствителност ( Бутонът S ( Q )

Индикатор за автоматична ISO чувствителност ( Активиране на автоматичен контрол на ISO чувствителността )

9

Индикатор за батерията ( Ниво на батерията )

10

Измерване ( Бутонът W ( Y )

Изключен дисплей на камерата

Ако фотоапаратът е изключен с поставена батерия, контролният панел ще покаже икона на карта с памет и броя на оставащите експозиции. В редки случаи някои карти с памет може да не показват иконата на картата с памет и броя на оставащите експонации, когато фотоапаратът е изключен, дори ако е поставена батерия. Тази информация ще се покаже, когато камерата е включена.

Визьорът

Следните индикатори се появяват във визьора при настройки по подразбиране. За пълен списък на индикаторите, които могат да се показват, вижте „Дисплеи на камерата“ ( Дисплеи на камера ) в „Технически бележки“.

1

Скоби за AF зона ( Правене на снимки (режим b ) )

2

Измерване ( Бутонът W ( Y )

3

Скорост на затвора

4

Апертура

5

Индикатор за ISO чувствителност ( Бутонът S ( Q )

6

ISO чувствителност ( Бутонът S ( Q )

7

Брой оставащи експозиции ( индикатори на картата с памет и брой оставащи експозиции , Капацитет на картата с памет )

8

Индикатор за автоматична ISO чувствителност ( Активиране на автоматичен контрол на ISO чувствителността )

9

„k“ (показва се, когато има памет за над 1000 експозиции; индикатори на картата с памет и брой оставащи експозиции )

Визьорът

Когато батерията е изтощена или няма поставена батерия, дисплеят във визьора ще затъмни. Дисплеят ще се върне към нормалното, когато се постави заредена батерия.

Температурни крайности

Яркостта на дисплеите на контролния панел и визьора варира в зависимост от температурата и времето за реакция може да спадне, когато температурата е ниска; дисплеите ще се върнат към нормалното при стайна температура.

Покрийте визьора
 • Когато правите снимки без окото ви да е към визьора, прикрепете предоставената капачка на окуляра, за да предотвратите навлизането на светлина през визьора, което се появява на снимките или пречи на експозицията.

 • Отстранете гумената капачка на окуляра ( q ) и поставете предоставената капачка на окуляра, както е показано ( w ). Дръжте фотоапарата здраво, когато сваляте гумената капачка на окуляра.

Контрол на настройката на диоптъра

С окото ви към визьора, завъртете диоптричното управление, докато дисплеят във визьора стане с остър фокус.

Визьорът не е на фокус

Визьор на фокус

Дисплеите за преглед на живо (снимки/филми)

Натиснете бутона a , за да покажете изгледа през обектива на монитора. Завъртете селектора за преглед на живо на C , за да правите снимки, или на 1 , за да записвате филми.

Снимка с преглед на живо

Следните индикатори се появяват на монитора при настройки по подразбиране. За пълен списък на индикаторите, които могат да се показват, вижте „Дисплеи на камерата“ в „Технически бележки“ ( Дисплеи на камерата ).

1

Режим на снимане ( Диск за избор на режим )

2

Скоби за AF зона ( Рамкиране на снимки в монитора (Преглед на живо) )

3

Режим на автофокус ( Бутонът за режим AF )

4

Режим на AF зона ( Избор на режим на AF зона )

5

Активен D-Lighting

6

Задайте Picture Control

7

Бял баланс ( Бутонът Q / g ( U )

8

Област на изображението

9

Размер на изображението ( Избор на размер на изображението )

10

Качество на изображението ( Регулиране на качеството на изображението )

11

икона i ( Бутонът i (менюто i ) )

12

AF с проследяване на обекта

13

„k“ (показва се, когато има памет за над 1000 експозиции; индикатори на картата с памет и брой оставащи експозиции )

14

Брой оставащи експозиции ( индикатори на картата с памет и брой оставащи експозиции , Капацитет на картата с памет )

15

ISO чувствителност ( Бутонът S ( Q )

16

Индикатор за ISO чувствителност ( Бутонът S ( Q )

Индикатор за автоматична ISO чувствителност ( Активиране на автоматичен контрол на ISO чувствителността )

17

Апертура

18

Скорост на затвора

19

Измерване ( Бутонът W ( Y )

20

Индикатор за батерията ( Ниво на батерията )

21

Снимане с докосване ( Сензорни контроли , менюто за неподвижна фотография i )

Филми

1

Индикатор за запис ( Записване на филми (режим b ) )

Индикатор „Няма филм“.

2

Оставащо време ( Записване на филми (режим b ) )

3

Размер на рамката и скорост/качество на изображението

4

Режим на снимане (неподвижна фотография; Избор на режим на освобождаване )

5

AF с проследяване на обекта

6

Ниво на звука ( Записване на филми (режим b ) )

7

Чувствителност на микрофона

8

Честотна характеристика

9

Скоби за AF зона ( Записване на филми (режим b ) )

Докоснете контроли

Фокусиране и освобождаване на затвора

 • Докоснете монитора по време на live view, за да фокусирате върху избраната точка (докоснете AF).

 • По време на неподвижна фотография затворът ще се освободи, когато вдигнете пръста си от дисплея (сензорен затвор).

 • Настройките за автофокус с докосване могат да се регулират чрез докосване на иконата W

Регулиране на настройките

 • Докоснете маркираните настройки на дисплея.

 • След това можете да изберете желаната опция, като докоснете икони или плъзгачи.

 • Докоснете Z или натиснете J , за да изберете избраната опция и да се върнете към предишния дисплей.

Възпроизвеждане

 • Плъзнете наляво или надясно, за да видите други снимки по време на възпроизвеждане на цял екран.

 • При възпроизвеждане на цял кадър, докосването на долната част на дисплея извежда лента за напредване на рамката. Плъзнете пръста си наляво или надясно над лентата, за да превъртите бързо до други снимки.

 • За да увеличите картина, показана при възпроизвеждане на цял кадър, използвайте жест за разтягане или докоснете два пъти бързо дисплея. След като увеличите мащаба, можете да регулирате съотношението на мащаба, като използвате жестове за разтягане, за да увеличите мащаба, и жестове за прищипване, за да намалите мащаба.

 • Използвайте жестове с плъзгане, за да видите други части на изображението по време на мащабиране.

 • Две бързи докосвания на дисплея, докато е в сила мащабирането, отменя мащабирането.

 • За да „намалите“ до изглед с миниатюри, използвайте жест за прищипване при възпроизвеждане на цял екран. Използвайте щипване и разтягане, за да изберете броя на показваните изображения от 4, 9 и 72 кадъра.

 • Използването на жест за прищипване, когато се показват 72 кадъра, избира възпроизвеждане от календара. Използвайте жест за разтягане, за да се върнете към дисплея със 72 кадъра.

Гледане на филми

 • Филмите са обозначени с икона 1 ; за да започнете възпроизвеждане, докоснете ръководството на екрана.

 • Докоснете дисплея, за да направите пауза. Докоснете отново, за да възобновите.

 • Докоснете Z , за да излезете от възпроизвеждане на цял екран.

Менюто i

 • Докосването на иконата i по време на live view показва менюто i ( Бутонът i (менюто i ) ).

 • Докоснете елементи, за да видите опциите.

Въвеждане на текст

 • Когато се покаже клавиатура, можете да въвеждате текст, като докосвате клавишите.

  1

  Област за показване на текст

  2

  Област на клавиатурата

  3

  Избор на клавиатура

 • За да позиционирате курсора, докоснете e или f или докоснете директно в областта за показване на текст.

 • За да преминете през клавиатурата с главни и малки букви и символи, докоснете бутона за избор на клавиатура.

Навигация в менютата

 • След като натиснете бутона G за показване на менютата, можете да плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите.

 • Докоснете икона на меню, за да изберете меню.

 • Докоснете елементи от менюто, за да покажете опции. След това можете да изберете желаната опция, като докоснете икони или плъзгачи.

 • За да излезете, без да променяте настройките, докоснете Z .

Сензорният екран
 • Сензорният екран реагира на статично електричество. Може да не реагира при докосване с нокти или ръце с ръкавици.

 • Не докосвайте екрана с остри предмети.

 • Не използвайте прекомерна сила.

 • Екранът може да не реагира, когато е покрит със защитни филми на трети страни.

 • Екранът може да не реагира при едновременно докосване на няколко места.

Активиране или деактивиране на сензорни контроли

Сензорните контроли могат да бъдат активирани или деактивирани с помощта на елемента [ Сензорни контроли ] в менюто за настройка.