Корпус на камерата

1

Обувка за аксесоари (за допълнителна светкавица)

2

Колело за режим на освобождаване ( Колелото за режим на освобождаване )

3

Освобождаване на заключване на диска за режим на освобождаване ( Избор на режим на освобождаване )

4

Освобождаване на заключване на диска за избор на режим (с помощта на диска за избор на режим)

5

Каишка за каишка на камерата ( закрепване на каишката )

6

Диск за избор на режим ( Колелото за избор на режим )

7

Бутон за запис на филм ( Запис на филми (режим b ))

8

S ( Q ) ( Бутонът S ( Q )

9

Подкоманден диск

10

Превключвател на захранването ( Превключвателят на захранването )

11

Бутон за освобождаване на затвора ( Правене на снимки (режим b ))

12

Бутон E Бутонът E )

13

E (маркировка на фокалната равнина)

14

Основен диск за управление

15

Контролен панел ( Контролен панел , Контролен панел )

1

Лампа за самоснимачка

2

Стерео микрофон ( Запис на филми (режим b ))

3

c ( Y ) бутон ( Бутонът N ( Y )

4

Бутон BKT ( Бутонът BKT )

5

Капак на аудио конектора

6

Капак на конектора на клемите за аксесоари

7

Капак за USB и HDMI конектори

8

Бутон за освобождаване на обектива ( Отделяне на лещи )

9

Бутон за AF режим ( Бутон за AF-режим )

10

Селектор за режим на фокусиране ( Селектор за режим на фокусиране )

11

Маркировка за монтаж на обектива ( Прикрепване на обектив )

12

Огледало ( Почистване )

13

Съединителен лост на измервателния уред

14

Капак на захранващия конектор ( Свързване на захранващ конектор и AC адаптер )

15

Конектор за външни микрофони ( Други съвместими аксесоари )

16

Конектор за слушалки

17

Терминал за аксесоари ( Други съвместими аксесоари )

18

USB конектор

19

HDMI конектор

1

Контакти на процесора

2

Монтаж на обектива ( Прикрепване на обектив )

3

Гнездо за статив

4

AF съединител

5

Бутон Fn ( Бутон Fn )

6

Капак на камерата на батерията

7

Резе на капака на батерията

8

Капак на слота за карта с памет ( Поставяне на карти с памет )

9

Pv бутон ( Бутонът Pv )

10

капачка за тяло ( Прикрепване на обектив )

1

Окуляр на визьора ( Контрол за регулиране на диоптъра )

2

Гумен окуляр

3

Регулиране на диоптъра ( Контрол за регулиране на диоптъра )

4

Селектор за изглед на живо ( Кадриране на снимки в монитора (Live View) , Запис на филми (режим b ))

5

a бутон ( Монтажни Фотографии в Monitor (Live View на) , Запис на филми (режим b ))

6

Бутон AF‑ON ( Бутон AF‑ON )

7

A бутон ( Бутон A )

8

Мултиселектор (с помощта на менютата )

9

Бутон J (използване на менютата )

10

Заключване на селектора за фокусиране

11

високоговорител

12

Лампа за достъп до картата с памет ( Поставяне на карти с памет , Правене на снимки (режим b ))

13

бутон i Бутонът i (менюто i ) )

14

Накланящ се монитор ( Мониторът , Докосни контроли )

15

бутон R Бутонът R )

16

W ( Y ) ( Бутонът W ( Y )

17

X ( T ) ( Бутонът X ( T )

18

Q / g ( U ) ( Бутонът Q / g ( U )

19

бутон G Бутонът G )

20

Лампа за зареждане ( Зареждане на AC адаптери )

21

бутон K възпроизвеждане )

22

O ( Q ) ( Изтриване на нежелани снимки )

Капак на конектора

Не забравяйте да затворите капаците, когато конекторите не се използват. Чужди предмети в конекторите могат да причинят неизправност.

Говорителят

Непосредствената близост до високоговорителя може да повреди данните, съхранявани на карти с магнитна лента или други подобни устройства за магнитно съхранение. Дръжте магнитните устройства за съхранение далеч от високоговорителя.

Мониторът

Ъгълът на монитора може да се регулира, както е показано.

Серийният номер

Серийният номер на продукта се намира зад монитора.

Накланяне на монитора
 • Завъртете внимателно монитора в границите на пантите. Не използвайте сила; неспазването на тази предпазна мярка може да повреди фотоапарата или монитора.

 • Не докосвайте областта от задната част на монитора. Внимавайте особено да не докосвате показаната зона. Неспазването на тази предпазна мярка може да причини неизправност на продукта.

 • Не позволявайте на течността да влезе в контакт с вътрешната повърхност на монитора. Неспазването на тази предпазна мярка може да причини неизправност на продукта.

 • Препоръчваме ви да държите монитора в позиция за съхранение, когато не го използвате за рамкиране на снимки.

 • Не повдигайте и не носете камерата за монитора. Неспазването на тази предпазна мярка може да повреди фотоапарата.

 • Когато камерата е монтирана на статив, трябва да се внимава мониторът да не докосва статива.

Превключвателят за захранване

Завъртете ключа на захранването в положение “ON”, както е показано, за да включите камерата. Връщането на ключа в положение “OFF” изключва камерата.

LCD осветител

Завъртането на ключа на захранването в положение D активира подсветката на контролния панел (LCD осветител). Подсветката ще остане да свети за няколко секунди след освобождаване на ключа на захранването. Подсветката се изключва, когато превключвателят се завърти в положение D втори път или затворът се освободи.

Контролният панел

Следните индикатори се появяват в контролния панел при настройки по подразбиране. За пълен списък на индикаторите, които могат да се показват, вижте „Дисплеи на камерата“ ( Дисплеи на камерата ) в „Технически бележки“.

1

Скорост на затвора

2

Бленда

3

Икона на карта с памет (слот 1; индикатори на картата с памет и брой оставащи експозиции )

4

Икона на карта с памет (слот 2; индикатори на картата с памет и брой оставащи експозиции )

5

“k” (появява се, когато паметта остава за над 1000 експозиции; Индикатори на картата с памет и броя на оставащите експозиции )

6

Брой оставащи експозиции ( Индикатори на картата с памет и Брой на оставащите експозиции , Капацитет на картата с памет )

7

ISO чувствителност ( Бутонът S ( Q )

8

Индикатор за чувствителност ISO ( Бутонът S ( Q )

Индикатор за автоматична ISO чувствителност ( Активиране на автоматичен контрол на ISO чувствителността )

9

Индикатор за батерията ( ниво на батерията )

10

Измерване ( Бутонът W ( Y )

Камерата е изключена от дисплея

Ако фотоапаратът е изключен с поставена батерия, контролният панел ще покаже икона на карта с памет и броя на оставащите експозиции. В редки случаи някои карти с памет може да не показват иконата на картата с памет и броя на оставащите експозиции, когато фотоапаратът е изключен, дори ако е поставена батерия. Тази информация ще се покаже, когато камерата е включена.

Визьора

Следните индикатори се появяват във визьора при настройките по подразбиране. За пълен списък на индикаторите, които могат да се показват, вижте „Дисплеи на камерата“ ( Дисплеи на камерата ) в „Технически бележки“.

1

Скоби за AF зона ( Правене на снимки ( режим b ) )

2

Измерване ( Бутонът W ( Y )

3

Скорост на затвора

4

Бленда

5

Индикатор за чувствителност ISO ( Бутонът S ( Q )

6

ISO чувствителност ( Бутонът S ( Q )

7

Брой оставащи експозиции ( Индикатори на картата с памет и Брой на оставащите експозиции , Капацитет на картата с памет )

8

Индикатор за автоматична ISO чувствителност ( Активиране на автоматичен контрол на ISO чувствителността )

9

“k” (появява се, когато паметта остава за над 1000 експозиции; Индикатори на картата с памет и броя на оставащите експозиции )

Визьора

Когато батерията е изтощена или няма поставена батерия, дисплеят във визьора ще затъмнее. Дисплеят ще се върне към нормалното, когато се постави заредена батерия.

Температурни крайности

Яркостта на дисплеите на контролния панел и визьора варира в зависимост от температурата и времето за реакция може да спадне, когато температурата е ниска; дисплеите ще се върнат към нормалното при стайна температура.

Покрийте визьора
 • Когато правите снимки без окото ви към визьора, прикрепете предоставената капачка на окуляра, за да предотвратите навлизането на светлина през визьора, което се появява на снимки или пречи на експозицията.

 • Отстранете гумената капачка на окуляра ( q ) и поставете предоставената капачка на окуляра, както е показано ( w ). Дръжте фотоапарата здраво, когато сваляте гумената чаша на окуляра.

Контрол за настройка на диоптъра

С поглед към визьора завъртете диоптърния контрол, докато дисплеят във визьора е в остър фокус.

Визьорът не е на фокус

Визьор на фокус

Дисплеите за изглед на живо (снимки/филми)

Натиснете бутона a да покажете изгледа през обектива на монитора. Завъртете селектора за изглед на живо на C да правите снимки, или на 1 да записвате филми.

Снимки с изглед на живо

Следните индикатори се появяват на монитора при настройки по подразбиране. За пълен списък на индикаторите, които могат да се показват, вижте „Дисплеи на камерата“ в „Технически бележки“ ( Дисплеи на камерата ).

1

Режим на снимане ( Колелото за избор на режим )

2

Скоби за AF зона ( рамкиране на снимки в монитора (изглед на живо) )

3

Режим на автофокус ( Бутон за AF-режим )

4

Режим на AF зона ( Избор на режим на AF-област )

5

Активно D-Lighting

6

Задайте Picture Control

7

Бял баланс ( Бутонът Q / g ( U )

8

Област на изображението

9

Размер на изображението ( Избор на размер на изображението )

10

Качество на изображението ( Регулиране на качеството на изображението )

11

икона i Бутонът i (менюто i ) )

12

AF за проследяване на обекта

13

“k” (появява се, когато паметта остава за над 1000 експозиции; Индикатори на картата с памет и броя на оставащите експозиции )

14

Брой оставащи експозиции ( Индикатори на картата с памет и Брой на оставащите експозиции , Капацитет на картата с памет )

15

ISO чувствителност ( Бутонът S ( Q )

16

Индикатор за чувствителност ISO ( Бутонът S ( Q )

Индикатор за автоматична ISO чувствителност ( Активиране на автоматичен контрол на ISO чувствителността )

17

Бленда

18

Скорост на затвора

19

Измерване ( Бутонът W ( Y )

20

Индикатор за батерията ( ниво на батерията )

21

Снимане с докосване ( Сензорни контроли , Меню за неподвижна фотография i )

Филми

1

Индикатор за запис ( Запис на филми (режим b ))

Индикатор „Няма филм“.

2

Оставащо време ( Запис на филми (режим b ))

3

Размер на рамката и скорост/качество на изображението

4

Режим на освобождаване (неподвижна фотография; Избор на режим на освобождаване )

5

AF за проследяване на обекта

6

Ниво на звука ( Запис на филми (режим b ))

7

Чувствителност на микрофона

8

Честотна характеристика

9

Скоби за AF зона ( Запис на филми (режим b ))

Докоснете контроли

Фокусиране и освобождаване на затвора

 • Докоснете монитора по време на изглед на живо, за да фокусирате върху избраната точка (докоснете AF).

 • По време на неподвижна фотография, затворът ще се освободи, когато вдигнете пръста си от дисплея (докосване на затвора).

 • Настройките за сензорен AF могат да се регулират чрез докосване на иконата W

Регулиране на настройките

 • Докоснете маркираните настройки на дисплея.

 • След това можете да изберете желаната опция, като докоснете икони или плъзгачи.

 • Докоснете Z или J да изберете избраната опция и да се върнете към предишния дисплей.

Възпроизвеждане

 • Плъзнете наляво или надясно, за да видите други снимки по време на възпроизвеждане на цял кадър.

 • При възпроизвеждане на цял кадър, докосването на долната част на дисплея извежда лента за напредване на кадъра. Плъзнете пръста си наляво или надясно над лентата, за да превъртите бързо до други снимки.

 • За да увеличите картината, показана при възпроизвеждане на цял кадър, използвайте жест за разтягане или дайте на дисплея две бързи докосвания. След като увеличите, можете да регулирате съотношението на увеличение, като използвате жестове за разтягане, за да увеличите мащаба, и жестове за щипки, за да намалите мащаба.

 • Използвайте жестове за плъзгане, за да видите други части от изображението по време на увеличение.

 • Ако на дисплея дадете две бързи докосвания, докато увеличението е в сила, увеличението отменя.

 • За да „намалите“ до изглед с миниатюри, използвайте жест на прищипване при възпроизвеждане на цял кадър. Използвайте прищипване и разтягане, за да изберете броя на показваните изображения от 4, 9 и 72 кадъра.

 • Използването на жест на прищипване, когато са показани 72 кадъра, избира възпроизвеждане в календара. Използвайте жест за разтягане, за да се върнете към 72-кадърния дисплей.

Гледане на филми

 • Филмите са обозначени с икона 1 за да започнете възпроизвеждане, докоснете ръководството на екрана.

 • Докоснете дисплея, за да направите пауза. Докоснете отново, за да продължите.

 • Докоснете Z да излезете от възпроизвеждане на цял кадър.

Менюто i

 • Докосването на i по време на изглед на живо показва менюто i Бутонът i (менюто i )).

 • Докоснете елементи, за да видите опциите.

Въвеждане на текст

 • Когато се покаже клавиатура, можете да въведете текст, като докоснете клавишите.

  1

  Област за показване на текст

  2

  Област на клавиатурата

  3

  Избор на клавиатура

 • За да позиционирате курсора, докоснете e или f или докоснете директно в областта за показване на текст.

 • За да преминете през клавиатурата с главни и малки букви и символи, докоснете бутона за избор на клавиатура.

Навигиране в менютата

 • След като натиснете бутона G за показване на менютата, можете да плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите.

 • Докоснете икона на меню, за да изберете меню.

 • Докоснете елементи от менюто, за да покажете опциите. След това можете да изберете желаната опция, като докоснете икони или плъзгачи.

 • За да излезете, без да променяте настройките, докоснете Z .

Сензорният екран
 • Сензорният екран реагира на статично електричество. Може да не реагира при докосване с нокти или ръце в ръкавици.

 • Не докосвайте екрана с остри предмети.

 • Не използвайте прекомерна сила.

 • Екранът може да не реагира, когато е покрит със защитни филми на трети страни.

 • Екранът може да не реагира, когато се докосва едновременно на няколко места.

Активиране или деактивиране на сензорни контроли

Сензорните контроли могат да бъдат активирани или деактивирани с помощта на елемента [ Touch controls ] в менюто за настройка.