Използвайте бутона Fn за бърз достъп до избраните настройки.

  • Присвоената настройка може да се регулира чрез задържане на бутона Fn и завъртане на дисковете за управление. В някои случаи корекциите могат да бъдат направени с помощта както на главния, така и на подкомандния диск.

  • Използвайте персонализирани настройки f3 [ Персонализирани контроли ] и g2 [ Персонализирани контроли ] в менюто Персонализирани настройки, за да изберете ролите, изпълнявани от бутона Fn съответно по време на фотография и запис на филм.

  • Присвояването по подразбиране за бутона Fn е [ Изберете област на изображението ].

Бутонът Fn

Бутонът Fn може да бъде деактивиран в някои режими на снимане или когато са налице определени условия.