Камерата може да показва информация за светкавицата за светкавици SB‑5000 и SB‑500, монтирани на обувката за аксесоари на фотоапарата и конфигурирани като главна светкавица за оптична AWL, както и за отдалечени светкавици, управлявани чрез радио AWL с помощта на WR-R10. За да видите информация за светкавицата по време на фотография с визьор, натиснете бутона R да активирате информационния дисплей ( Бутон R ) и след това натиснете бутона R отново.

Дисплеи на режим на управление на светкавицата

Групова Flash

1

Индикатор за готовност за светкавица 1

2

Дистанционно управление на светкавицата ( дистанционно управление на светкавицата )

FP индикатор ( e1: Скорост на синхронизиране на светкавицата )

3

Режим на дистанционно управление на светкавицата 2 ( дистанционно управление на светкавицата )

4

Режим на групов контрол на светкавицата 3

Режим на групова светкавица ( групова светкавица , групова светкавица )

Компенсация на светкавицата/ниво на светкавица (изход; групова светкавица , групова светкавица )

5

Канал 2 ( Установяване на безжична връзка , групова Flash )

6

Режим на връзка 4 ( режим на връзка )

Бързо безжично управление

1

Индикатор за готовност за светкавица 1

2

Дистанционно управление на светкавицата ( дистанционно управление на светкавицата )

FP индикатор ( e1: Скорост на синхронизиране на светкавицата )

3

Режим на дистанционно управление на светкавицата 2 ( дистанционно управление на светкавицата )

4

Съотношение A: B ( Бързо безжично управление , Бързо безжично управление (само SB‑5000) )

5

Компенсация на светкавицата ( Бързо безжично управление , Бързо безжично управление (само SB‑5000) )

6

Режим на управление на светкавицата от група C и ниво на светкавицата (изход; бързо безжично управление , бързо безжично управление (само SB‑5000) )

7

Канал 2 ( Установяване на безжична връзка , Бързо безжично управление (само SB‑5000) )

8

Режим на връзка 4 ( режим на връзка )

Дистанционно повтаряне

1

Индикатор за готовност за светкавица 1

2

Дистанционно управление на светкавицата ( дистанционно управление на светкавицата )

3

Ниво на светкавица (изход; Дистанционно повтаряне , Дистанционно повторение (само SB‑5000) )

4

Режим на дистанционно управление на светкавицата 2 ( дистанционно управление на светкавицата )

5

Излъчен брой (пъти; Дистанционно повторение , Дистанционно повторение (само SB‑5000) )

Честота ( дистанционно повтаряне , дистанционно повтаряне (само SB‑5000) )

6

Състояние на групата (разрешено/деактивирано; Дистанционно повтаряне , Дистанционно повтаряне (само SB‑5000) )

7

Канал 2 ( Установяване на безжична връзка , дистанционно повтаряне (само SB‑5000) )

8

Режим на връзка 4 ( режим на връзка )

  1. Показва се в радио AWL, когато всички светкавици са готови.

  2. Оптичната AWL се обозначава с Y , радио AWL с Z , съвместното оптично и радио AWL с Y и Z . Оптичният AWL канал за съвместно оптично и радио AWL се показва само когато SB‑500 се използва като главна светкавица.

  3. Иконите се показват за всяка група, когато се използва съвместно оптичен и радио AWL.

  4. Показва се само когато се използва радио AWL или съвместно оптично и радио AWL.

Информация за светкавицата и настройки на камерата

Дисплеят с информация за светкавицата показва избрани настройки на камерата, включително режим на снимане, скорост на затвора, бленда и ISO чувствителност.

Промяна на настройките на Flash

Настройките на светкавицата могат да се променят чрез натискане на i в дисплея с информация за светкавицата. Наличните опции варират в зависимост от светкавицата и избраните настройки. Можете също да пробвате светкавицата.