Настройките на камерата, изброени по-долу, могат да бъдат възстановени до стойности по подразбиране, като задържите W ( Y ) и E заедно за повече от две секунди (тези бутони са маркирани със зелена точка). Контролният панел се изключва за кратко, докато настройките се нулират.

Настройки, достъпни от менюто за фото заснемане

Опция

По подразбиране

Качество на изображението

JPEG нормален

Размер на изображението

Голям

Настройки за ISO чувствителност

ISO чувствителност

P , S , A , M

100

Други режими

Автоматичен

Автоматичен контрол на ISO чувствителността

На

бял баланс

Авто > Запазете цялостната атмосфера

Фина настройка

AB: 0, GM: 0

Задайте Picture Control

Автоматичен

Активно D‑Lighting

Изключено

Намаляване на трептенето

Настройка за намаляване на трептенето

Деактивирайте

Индикатор за намаляване на трептенето

На

Автоматично брекетинг

Изключено 1

Многократна експозиция

Изключено 2

HDR (висок динамичен диапазон)

Изключено 3

Безшумна фотография на живо

Изключено

  1. Броят на изстрелите се нулира. Инкрементът на брекетинга се нулира на 1 EV (брекетинг на експозиция/светкавица) или 1 (брекетинг на баланса на бялото). [ Автоматично ] се избира за втория кадър от двукадри ADL брекетинг програми.

  2. Ако в момента се извършва множествена експозиция, снимането ще приключи и ще бъде създадена множествена експозиция от записани до този момент експонации. Ако е избрано [ Вкл. (серия) ] или [ Вкл. (единична снимка) ], режимът на многократна експозиция ще бъде нулиран на [ Изкл .]. [ Режим на наслагване ], [ Брой снимки ] и [ Запазване на отделни изображения (NEF) ] не се нулират.

  3. [ Вкл. (серия) ] или [ Вкл. (единична снимка) ] ще се нулира на [ Изкл .]. [ Сила на HDR ] и [ Запазване на отделни изображения (NEF) ] не се нулират.

Настройки, достъпни от менюто за снимане на филми

Опция

По подразбиране

Настройки за ISO чувствителност

Максимална чувствителност

51200

Автоматичен ISO контрол (режим M)

На

ISO чувствителност (режим M)

100

бял баланс

Същото като настройките за снимки

Задайте Picture Control

Същото като настройките за снимки

Активно D‑Lighting

Изключено

Електронен VR

Изключено

Сила на звука на слушалките

15

Други настройки

Опция

По подразбиране

Фокусна точка *

Център

Гъвкава програма

Изключено

Компенсация на експозицията

Изключено

Задържане на AE заключване

Изключено

Режим на AF зона

Снимка с визьор

j , l , 8 , 9 , !

Едноточков AF

b , f , d , e , k , m , P , S , A , M

Автоматична област AF

Изглед на живо фотография

e , l

Едноточков AF

b , j , f , d , k , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

Автоматична област AF

Режим на автофокус

Все още фотография

Снимка с визьор

b , f , d , e , k , l , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

AF-A

j

AF-S

Изглед на живо фотография

b , j , f , d , k , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

AF-A

e , l

AF-S

Запис на филм

j , f , d , k , m , 8 , 9 , !

AF-S

e , l

AF-C

b , P , S , A , M

AF-F

Измерване

Матрично измерване

Режим на светкавица

Запълване на светкавицата

Компенсация на светкавицата

Изключено

FV заключване

Изключено

Мултиселекторна бленда за мощност

Деактивирайте

Мултиселекторна комп. на експозицията.

Деактивирайте

Режим на забавяне на експозицията

Изключено

Визуализация на експозицията (Lv)

Изключено

Маркиране на дисплея

Изключено

  • Фокусната точка не се показва, ако [ Auto-area AF ] е избрано за режим AF-area.