При възпроизвеждане на цял кадър, увеличение и миниатюри Q / g ( U ) може да се използва за защита на снимките от случайно изтриване. Защитените файлове не могат да бъдат изтрити с помощта на бутона O ( Q ) или елемента [Delete ] в менюто за възпроизвеждане. Имайте предвид, че защитените изображения ще бъдат изтрити, когато картата с памет е форматирана ( Форматиране на картата с памет ).

За да защитите снимка:

  1. Изберете изображение.

    Покажете изображението при възпроизвеждане на цял кадър или увеличение при възпроизвеждане или го маркирайте в списъка с миниатюри.

  2. Натиснете бутона Q / g ( U ).

    Снимката ще бъде маркирана с икона P За да премахнете защитата от снимката, така че да може да бъде изтрита, покажете снимката или я маркирайте в списъка с миниатюри и след това натиснете бутона Q / g ( U ).

Премахване на защитата от всички изображения

За да премахнете защитата от всички изображения в папката или папките, избрани в момента за [ Папка за възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане, натиснете Q / g ( U ) и O ( Q ) за около две секунди по време на възпроизвеждане.