Камерата може да се използва с една или повече отдалечени светкавици (Advanced Wireless Lighting, или AWL). За информация относно използването на флаш устройство, монтирани на аксесоар обувката на фотоапарата, вижте "On-Camera Flash фотография" ( On-Camera Flash фотография ).

В цялата тази глава операциите, включващи аксесоар, свързан към фотоапарата, се обозначават с C , операциите, включващи дистанционни светкавици с f . За повече информация относно f вижте ръководството, предоставено със светкавицата.

Използване на дистанционни светкавици

Дистанционните светкавици могат да се управляват чрез оптични сигнали от светкавица, монтирана на аксесоара на фотоапарата ( оптичен AWL ) или чрез радиосигнали от WR-R10 (предлага се отделно), свързан към камерата ( радио AWL ). Тези форми на управление на светкавицата могат да се комбинират, както следва:

  • Радио AWL с една или повече отдалечени светкавици ( Radio AWL )

  • Оптична AWL с една или повече отдалечени светкавици ( Optic AWL )

  • Радио AWL с допълнително осветление, осигурено от светкавица, монтирана на обувката ( Добавяне на светкавица, монтирана на обувки)

  • Радио AWL, комбинирано с оптично AWL, осигурено от светкавица, монтирана на обувката ( Optic/Radio AWL )