Използвайте бутона R , за да видите информация за снимане или да изберете показаните индикатори.

Фотография с визьор

По време на снимане с визьор можете да натиснете бутона R , за да видите информационен дисплей на монитора. Дисплеят показва данни като скорост на затвора, бленда, брой оставащи експонации и режим на AF зона.

Снимка с преглед на живо

Използвайте бутона R , за да преминете през следните дисплеи:

Селекторът за преглед на живо е завъртян на C

1

Включени индикатори

2

Опростен дисплей

3

Хистограма *

4

Виртуален хоризонт

  • Показва се, когато [ On ] е избрано за потребителска настройка d9 [ Exposure Preview (Lv) ] в режим P , S , A или M . Не се показва, ако [ Вкл ] е избрано за [ Многократна експозиция ] > [ Снимане с наслагване ] в менюто за заснемане на снимки.

Селекторът за преглед на живо е завъртян на 1

1

Включени индикатори

2

Опростен дисплей

3

Хистограма

4

Виртуален хоризонт