За да видите персонализирани настройки, изберете A в менютата на камерата.

Персонализираните настройки се използват за персонализиране на настройките на камерата, за да отговарят на индивидуалните предпочитания. Менюто Custom Settings е разделено на нива.

Налични са следните персонализирани настройки: 1

Вещ

0

[ Нулиране на персонализирани настройки ]

Нулиране на персонализираните настройки

a [ Автофокус ]

a1

[ Избор на приоритет на AF‑C ]

a1: Избор на приоритет на AF‑C

а2

[ Избор на приоритет на AF‑S ]

a2: Избор на приоритет на AF‑S

а3

[ Проследяване на фокуса със заключване ]

a3: Проследяване на фокуса със заключване

а4

[ 3D-проследяване на разпознаване на лица ]

a4: 3D-проследяване на лице-разпознаване

а5

[ Автоматичен AF разпознаване на лице/очи ]

a5: Автоматичен AF Разпознаване на лице/очи

a6

[ Използвани фокусни точки ]

a6: Използвани фокусни точки

а7

[ Съхраняване на точки по ориентация ]

a7: Съхраняване на точки по ориентация

а8

[ AF активиране ]

a8: AF активиране

а9

[ Обръщане на фокусната точка ]

a9: Обръщане на фокусната точка

а10

[ Опции за фокусна точка ]

a10: Опции за фокусна точка

а11

[ AF при слаба светлина ]

a11: AF при слаба светлина

а12

[ Пръстен за ръчно фокусиране в режим AF ] 2

a12: Пръстен за ръчно фокусиране в режим AF

b [ Измерване/експозиция ]

b1

[ EV стъпки за управление на експозицията ]

b1: EV стъпки за управление на експозицията

b2

[ Лесна компенсация на експозицията ]

b2: Лесна компенсация на експозицията

b3

[ Матрично измерване ]

b3: Матрично измерване

b4

[ Централно претеглена площ ]

b4: Централно претеглена площ

b5

[ Прецизна настройка на оптималната експозиция ]

b5: Оптимална фина настройка на експозицията

c [ Таймери/заключване на AE ]

c1

[ Бутон за освобождаване на затвора AE‑L ]

c1: Бутон за освобождаване на затвора AE‑L

c2

[ Таймер за готовност ]

c2: Таймер за готовност

c3

[ Самоснимачка ]

c3: Самоснимачка

c4

[ Забавяне на изключване на монитора ]

c4: Закъснение за изключване на монитора

d [ Заснемане/дисплей ]

d1

[ скорост на снимане в режим CL ]

d1: Скорост на снимане в режим CL

d2

[ Макс. непрекъснато освобождаване ]

d2: Макс. Непрекъснато освобождаване

d3

[ Синхронизиране. опции за режим на освобождаване ]

d3: Синхронизиране. Опции за режим на освобождаване

d4

[ Режим на забавяне на експозицията ]

d4: Режим на забавяне на експозицията

d5

[ Електронен затвор за предна завеса ]

d5: Електронен затвор за предна завеса

d6

[ Удължени скорости на затвора (M) ]

d6: Удължени скорости на затвора (M)

d7

[ Последователност от номера на файла ]

d7: Последователност от номера на файла

d8

[ Запазване на оригинала (ЕФЕКТИ) ]

d8: Запазване на оригинала (ЕФЕКТИ)

d9

[ Визуализация на експозицията (Lv) ]

d9: Визуализация на експозицията (Lv)

d10

[ Показване на решетка в рамки ]

d10: Показване на решетка за рамкиране

d11

[ Върхови акценти ]

d11: Пикови акценти

d12

[ LCD осветление ]

d12: LCD осветление

d13

[ Преглед на живо в непрекъснат режим ]

d13: Преглед на живо в непрекъснат режим

d14

[ Оптичен VR ] 3

d14: Оптичен VR

e [ Bracketing/flash ]

д1

[ Скорост на синхронизиране на светкавицата ]

e1: Скорост на синхронизиране на светкавицата

e2

[ Скорост на затвора на светкавицата ]

e2: Скорост на затвора на светкавицата

e3

[ Комп. на експозицията. за светкавица ]

e3: Комп. на експозицията. за Flash

д4

[ Автоматичен c ISO контрол на чувствителността ]

e4: Автоматичен c Контрол на чувствителността по ISO

д5

[ Моделираща светкавица ]

e5: Моделираща светкавица

e6

[ Ред на скоби ]

e6: Ред на скоби

f [ Контроли ]

f1

[ Персонализиране на i меню ]

f1: Персонализиране на менюто i

f2

[ Персонализиране на i меню (Lv) ]

f2: Персонализиране на i (Lv)

f3

[ Персонализирани контроли ]

f3: Персонализирани контроли

f4

[ Бутон OK ]

f4: Бутон OK

f5

[ Персонализиране на дисковете за команди ]

f5: Персонализиране на дисковете за управление

f6

[ Отпуснете бутона, за да използвате циферблата ]

f6: Освободете бутона, за да използвате Dial

f7

[ Обратни индикатори ]

f7: Обратни индикатори

f8

[ D превключвател ]

f8: D Превключвател

g [ Филм ]

g1

[ Персонализиране на i меню ]

g1: Персонализиране на менюто i

g2

[ Персонализирани контроли ]

g2: Персонализирани контроли

g3

[ AF скорост ]

g3: Скорост на AF

g4

[ Чувствителност на AF проследяване ]

g4: Чувствителност на AF проследяване

g5

[ Открояване на дисплея ]

g5: Маркиране на дисплея

  1. Елементите, променени от стойностите по подразбиране, са обозначени със звездички („ U “).

  2. Този артикул се предлага само със съвместими обективи.

  3. Този артикул се предлага само със съвместими AF‑P обективи, които не са оборудвани с превключвател за намаляване на вибрациите.