Използвайте бутона W ( Y ), за да изберете как камерата да измерва светлината, когато настройвате експонацията.

Бутон W ( Y ).

Бутонът W ( Y ) може да бъде деактивиран в някои режими на снимане или при определени условия.

Избор на опция за измерване

Задръжте бутона W ( Y ) и завъртете главния диск за управление.

опция

Описание

L

[ Матрично измерване ]

Матричното измерване е адаптирано към широк кръг от обекти. Постига естествено изглеждащи резултати.

M

[ Централно претеглено измерване ]

Камерата определя най-голямото тегло на центъра на кадъра. Може да се използва с обекти, които доминират в композицията, например.

N

[ Точково измерване ]

Фотоапаратът измерва кръг с диаметър 4 мм (0,16 инча) (приблизително 1,5% от рамката). Използвайте например за измерване на определена област от кадъра, когато обектът ви е осветен отзад или има рязко контрастиращи зони.

t

[ Измерване с претеглена светлина ]

Камерата придава най-голяма тежест на акцентите. Използвайте тази опция, за да намалите загубата на детайли в акцентите, например когато снимате прожектори на сцената.