Компенсацията на светкавицата се използва за умишлено промяна на мощността на светкавицата, например за промяна на яркостта на обекта спрямо фона. Мощността на светкавицата може да бъде увеличена, за да изглежда основният обект по-ярка, намалена, за да се предотврати отблясъците, или по друг начин фина настройка, за да се получи желаният резултат.

Регулиране на компенсацията на светкавицата

Задръжте бутона N ( Y ) и завъртете диска за подкоманди. Избраната опция ще се покаже на монитора, контролния панел и визьора.

  • Мощността на светкавицата може да се настрои на стойности от −3 до +1 EV.

  • В настройките по подразбиране, се променя в мига изход са направени на стъпки от 1/3 EV. Размерът на стъпката може да бъде избран с помощта на персонализирана настройка b1 [ EV стъпки за управление на експозицията ].

  • Като цяло, изберете положителни стойности за по-ярко осветление, отрицателни стойности, за да сте сигурни, че обектът не е твърде ярко осветен.

  • Нормалната мощност на светкавицата може да бъде възстановена чрез задаване на компенсацията на светкавицата на ±0,0. Компенсацията на светкавицата не се нулира, когато фотоапаратът е изключен.