Бутонът X ( T ) се използва за регулиране на качеството на изображението и избор на размера на JPEG изображенията.

Регулиране на качеството на изображението

По време на снимане с визьор качеството на изображението може да се регулира чрез задържане на бутона X ( T ) и завъртане на главния диск за управление.

опция

Описание

[ NEF ( RAW ) + JPEG фин m ]

Запишете две копия на всяка снимка: NEF ( RAW ) изображение и JPEG копие. За JPEG копие можете да избирате от опции, даващи приоритет на качеството на изображението или размера на файла. Опциите със звезда („ m “) дават приоритет на качеството на изображението, тези без звезда („ m “) – размера на файла.

[ NEF ( RAW ) + JPEG фино ]

[ NEF ( RAW ) + JPEG нормален m ]

[ NEF ( RAW ) + JPEG нормален ]

[ NEF ( RAW ) + JPEG основен m ]

[ NEF ( RAW ) + JPEG основен ]

[ NEF (RAW) ]

Записвайте снимки във формат NEF ( RAW ).

[ JPEG фин m ]

Записвайте снимки в JPEG формат. Качеството на изображението се повишава с напредването на качеството от основно през нормално към фино. Опциите със звезда („ m “) дават приоритет на качеството на изображението, тези без звезда („ m “) – размера на файла.

[ JPEG добре ]

[ JPEG нормален m ]

[ JPEG нормален ]

[ JPEG основен m ]

[ основен JPEG ]

Избор на размер на изображението

По време на снимане с визьор размерът на изображението може да се регулира чрез задържане на бутона X ( T ) и завъртане на диска за подкоманди.

Изберете от [ Голям ], [ Среден ] и [ Малък ]; избраната опция се прилага за JPEG снимки. Физическите размери на снимките в пиксели варират в зависимост от областта на изображението.

Област на изображението

Размер на изображението

[ Голям ]

[ Среден ]

[ Малък ]

[ FX (36 × 24) ]

6048×4024

4528×3016

3024×2016

[ DX (24 × 16) ]

3936×2624

2944×1968

1968×1312

[ 1:1 (24 × 24) ]

4016×4016

3008×3008

2000×2000

[ 16:9 (36×20) ]

6048×3400

4528×2544

3024×1696

Визуализация с мащабиране (снимка с преглед на живо)

Натиснете бутона X ( T ), за да увеличите изгледа през обектива на монитора.

  • Коефициентът на мащабиране се увеличава при всяко натискане на бутона X ( T ); за да намалите, натиснете W ( Y ).

  • Докато изгледът през обектива е увеличен, в долния десен ъгъл на дисплея ще се появи прозорец за навигация в сива рамка.

  • Използвайте мултиселектора, за да превъртите до области от рамката, които не се виждат на монитора.

  • По време на фотография с преглед на живо качеството и размерът на изображението могат да се регулират с помощта на елементите [ Качество на изображението ] и [ Размер на изображението ] в менюто за заснемане на снимки.