Оптичен и радио AWL могат да се използват заедно. Радио управлението на светкавицата се осигурява от WR-R10 , свързано към фотоапарата, оптичното управление от SU‑800 безжично управление на Speedlight или монтирана светкавица SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700 или SB‑500 върху обувката за аксесоари на фотоапарата.

  • Преди да продължите, установете безжична връзка между радиоуправляваните светкавици и WR-R10 ( Установяване на безжична връзка ).

  • Ако SB‑500 е монтиран на обувката за аксесоари на фотоапарата, изберете [ Оптично/радио AWL ] за [ Управление на светкавицата ] > [ Опции за безжична светкавица ] в менюто за заснемане на снимки; с други светкавици или SU‑800 тази опция се избира автоматично.

  • Единствената налична опция за [ Дистанционно управление на светкавицата ] ще бъде [ Групова светкавица ].

  • Изберете група (A–F) за всяка от отдалечените светкавици. Поставете оптично управляваните светкавици в групи A до C и радиоуправляемите модули в групи D до F (за да покажете опциите за групи D до F, натиснете 1 или 3 в дисплея [ Опции за групови светкавици ]).