Оптичен и радио AWL могат да се използват заедно. Управлението на радиосветкавицата се осигурява от WR-R10, свързан към фотоапарата, оптично управление от SU-800 безжичен контролер Speedlight или монтирана светкавица SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700 или SB‑500 върху обувката за аксесоари на камерата.

  • Преди да продължите, установете безжична връзка между радиоуправляваните светкавици и WR-R10 ( Установяване на безжична връзка ).

  • Ако SB‑500 е монтиран на обувката за аксесоари на фотоапарата, изберете [ Оптичен/радио AWL ] за [ Контрол на светкавицата ] > [ Опции за безжична светкавица ] в менюто за снимане; с други светкавици или SU‑800 тази опция се избира автоматично.

  • Единствената налична опция за [ Дистанционно управление на светкавицата ] ще бъде [ Групова светкавица ].

  • Изберете група (A–F) за всяка от отдалечените светкавици. Поставете оптически управляваните светкавици в групи от A до C и радиоуправляваните в групи от D до F (за да изведете опции за групи от D до F, натиснете 1 или 3 в дисплея [ Опции на светкавицата на групата ]).