Оценявайте снимки или ги маркирайте като кандидати за по-късно изтриване. Оценките могат да се видят и в NX Studio. Оценката не е налична със защитени изображения.

 1. Изберете снимка.

  Покажете изображението или го маркирайте в списъка с миниатюри при възпроизвеждане на миниатюри.

 2. Показване на опции за възпроизвеждане.

  Натиснете бутона i , за да покажете опциите за възпроизвеждане.

 3. Изберете [ Оценка ].

  Маркирайте [ Рейтинг ] и натиснете 2 .

 4. Изберете рейтинг.

  Натиснете 4 или 2 , за да изберете оценка от нула до пет звезди, или изберете d за да маркирате снимката като кандидат за по-късно изтриване. Натиснете J за да завършите операцията.