За да спрете обектива до избраната бленда и да прегледате дълбочината на полето по време на снимане, натиснете и задръжте бутона Pv .

  • Допълнителните светкавици, съвместими със системата за креативно осветление (CLS) на Nikon, ще излъчват моделираща светкавица. Моделиращата светкавица може да бъде деактивирана, като изберете [ Изключено ] за персонализирана настройка e5 [ Моделираща светкавица ].

  • Можете да изберете ролята, присвоена на бутона Pv. Използвайте персонализирани настройки f3 [ Персонализирани контроли ] и g2 [ Персонализирани контроли ] в менюто Персонализирани настройки, за да изберете ролите, изпълнявани от бутона съответно по време на фотография и запис на филм.

Бутонът Pv

Бутонът Pv може да бъде деактивиран в някои режими на снимане или когато са налице определени условия.