Обърнете внимание на следните точки, когато записвате филми:

 • В зависимост от скоростта на запис на картата с памет, снимането може да приключи преди максималната дължина ( Размер на кадъра/скорост на кадрите и качество на филма ).

 • Имайте предвид, че броят на обектите, които могат да бъдат открити при AF с разпознаване на лице, намалява по време на запис на филм.

 • 0 показва, че филмите не могат да бъдат записани.

 • [ Точково измерване ] не е налично по време на запис на филм.

 • Светкавицата не може да се използва.

Запис на филм: Режим на снимане
 • Ако обектът е преекспониран или недостатъчно експониран в режим P или S , прекратете изгледа на живо и започнете отново изглед на живо или изберете режим A и регулирайте блендата.

 • Следните настройки на експозицията могат да се регулират по време на заснемане:

  режим

  Бленда

  Скорост на затвора

  ISO чувствителност 2

  P , S 1

  3

  А

  4

  — 3

  М

  4

  4

  44

  Други режими на снимане

  1. Експозицията за режим S е еквивалентна на режим P.

  2. Независимо от избраната опция за [ Настройки на чувствителността на ISO ] > [ Максимална чувствителност ] или за [ ISO чувствителност (режим M) ], горната граница, когато е избрана [ Вкл. ] за [ Electronic VR ] в менюто за снимане на филм, е ISO 51200.

  3. Горната граница за ISO чувствителност може да бъде избрана с помощта на [ Настройки на ISO чувствителност ] > [ Максимална чувствителност ] в менюто за снимане на филм.

  4. Ако е избрано [Вкл. ] за [ Настройки на ISO чувствителността ] > [ Автоматичен ISO контрол (режим M) ] в менюто за снимане на видеоклипове, горната граница за ISO чувствителност може да бъде избрана с помощта на [ Максимална чувствителност ].

Регулиране на баланса на бялото по време на запис на филм

Балансът на бялото може да се регулира по време на запис на филм чрез натискане на бутона Q / g ( U ) и завъртане на главния диск за управление. Опции за избраната настройка, ако има такива, могат да бъдат избрани чрез задържане на бутона Q / g ( U ) и завъртане на диска за подкоманди ( Постигане на естествени цветове с различни източници на светлина (баланс на бялото) ).

Записване на филми в режим M

В режим M скоростта на затвора може да бъде настроена на стойности между 1 / 25 s и 1 / 8000 s (най-бавната налична скорост на затвора варира в зависимост от честотата на кадрите; Размер на кадъра/Частота на кадрите и качество на филма ).

Безжични дистанционни контролери и кабели за дистанционно управление

Ако [ Запис на филми ] е избрано за персонализирана настройка g2 [ Персонализирани контроли ] > [ Бутон за освобождаване на затвора ], бутоните за освобождаване на затвора на допълнителните безжични дистанционни контролери и дистанционните кабели могат да бъдат натиснати наполовина, за да стартират изглед на живо или да бъдат натиснати докрай за стартиране и прекратяване на запис на филм.

Използване на външен микрофон

Допълнителният стерео микрофон ME-1 или безжичен микрофон ME-W1 може да се използва за запис на звук за филми.