Бутонът AF‑ON може да се използва за фокусиране в режим на автоматично фокусиране.

  • Можете да изберете ролята, присвоена на бутона AF-ON . Използвайте Персонализирани настройки f3 [ Персонализирани контроли ] и g2 [ Персонализирани контроли ] в менюто Персонализирани настройки, за да изберете ролите, изпълнявани от бутона съответно по време на снимане и запис на филм.