За да видите менюто за ретуширане, изберете раздела N в менютата на фотоапарата.

Елементите в менюто за ретуширане се използват за изрязване или ретуширане на съществуващи снимки.

Създаване на ретуширани копия

 1. Изберете елемент в менюто за ретуширане.

  Натиснете 1 или 3 за да маркирате елемент, 2 за да изберете.

 2. Изберете снимка.
  • Маркирайте снимка с помощта на мултиселектора.

  • За да видите маркираната снимка на цял екран, натиснете и задръжте бутона X ( T ).

  • Натиснете J за да изберете маркираната снимка.

 3. Изберете опции за ретуширане.

  • За повече информация вижте секцията за избрания артикул.

  • За да излезете без създаване на ретуширано копие, натиснете G . Ще се покаже менюто за ретуширане.

 4. Създайте ретуширано копие.
  • Натиснете J за да създадете ретуширано копие.

  • Ретушираните копия са обозначени с икона p .

Ретуширане на текущото изображение

За да създадете ретуширано копие на текущото изображение, натиснете i и изберете [ Ретуширане ].

Ретуширане
 • Фотоапаратът може да не успее да покаже или ретушира изображения, които са заснети или ретуширани с други фотоапарати или които са ретуширани на компютър.

 • Ако не бъдат извършени никакви действия за кратък период от време, дисплеят ще се изключи и всички незапазени промени ще бъдат загубени. За да увеличите времето, през което дисплеят остава включен, изберете по-дълго време за показване на менюто, като използвате потребителска настройка c4 [ Забавяне на изключване на монитора ] > [ Менюта ].

Ретуширане на копия
 • Повечето опции могат да се приложат към копия, създадени с помощта на други опции за ретуширане, въпреки че множеството редакции може да доведат до намалено качество на изображението или избледнели цветове.

 • С изключение на [ Trim movie ], всяка опция може да се приложи само веднъж.

 • Някои опции може да не са налични в зависимост от опциите, използвани за създаване на копието.

 • Опциите, които не могат да бъдат приложени към текущото изображение, са в сиво и не са налични.

Качество на изображението
 • Копията, създадени от NEF ( RAW ) изображения, се записват при [ Качество на изображението ] от [ JPEG fine m ].

 • Копията, създадени от JPEG изображения, са със същото качество като оригинала.

 • В случай на изображения, записани на същата карта с памет при настройки за качество на изображението NEF + JPEG , само NEF ( RAW ) изображението ще бъде ретуширано.

Размер на изображението

Освен в случай на копия, създадени с [ NEF ( RAW ) обработка ], [ Изрязване ] и [ Преоразмеряване ], копията са със същия размер като оригинала.