Използвайте бутона BKT, за да изберете стъпката на брекетинга и броя на кадрите в програмата за брекетинг. Бракетингът се използва за промяна на експозицията, нивото на светкавицата, баланса на бялото или Active D‑Lighting (ADL) в поредица от снимки.

  • Ролята, изпълнявана от бутона BKT, може да бъде избрана чрез персонализирана настройка f3 [ Персонализирани контроли ].

Бутонът BKT

Бутонът BKT може да бъде деактивиран в някои режими на снимане или когато са налице определени условия.