Използвайте бутона BKT , за да изберете стъпката на клина и броя на снимките в програмата за клин. Клинът се използва за промяна на експозицията, нивото на светкавицата, баланса на бялото или Active D-Lighting (ADL) в поредица от снимки.

  • Ролята, изпълнявана от бутона BKT , може да бъде избрана чрез потребителска настройка f3 [ Персонализирани контроли ].

Бутонът BKT

Бутонът BKT може да бъде деактивиран в някои режими на снимане или при определени условия.