Можете да правите снимки, като използвате светкавица, монтирана на обувката на аксесоара на фотоапарата, или една или повече отдалечени светкавици.

Светкавици, монтирани на камера

Правете снимки с помощта на светкавица, монтирана на фотоапарата ( Използване на светкавица на камерата ).

Дистанционно снимане със светкавица

Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавицата (Advanced Wireless Lighting, или AWL), както е описано в „Снимка с отдалечена светкавица“ ( Дистанционно снимане със светкавица ).