Този раздел е посветен главно на описание как да се свържете с безжична локална мрежа (LAN) с помощта на вградения Wi‑Fi на камерата и как да използвате мрежовите функции, след като сте свързани. Видовете мрежова връзка, налични с камерата и допълнителните аксесоари, са показани по-долу.

  • За информация относно свързването към мрежи с помощта на безжичен предавател WT-7 вижте ръководството, предоставено с WT-7.