Можете да изберете област на изображението, като използвате елемента [ Image area ] > [ Choose image area ] в менюто за снимане на филм. Изберете [ FX ], за да снимате филми в това, което се нарича „FX-базиран филмов формат“, [ DX ], за да снимате във „DX-базиран филмов формат“. Разликите между двете са илюстрирани по-долу.

  • Размерите на записаните области са приблизително 35,9 × 20,2 mm (FX-базиран филмов формат) и 23,5 × 13,2 mm (DX-базиран филмов формат). Филмите, заснети с обектив с формат DX и [ Вкл. ], избран за [ Област на изображението ] > [ Автоматично изрязване на DX ] в менюто за снимане на видеоклипове, се записват във формат на филм, базиран на DX.

  • Активирането на електронното намаляване на вибрациите чрез избиране на [ On ] за [ Electronic VR ] в менюто за снимане на филм намалява размера на изрязването, като леко увеличава видимото фокусно разстояние.