Можете да изберете област на изображението, като използвате елемента [ Област на изображение ] > [ Избор на област на изображение ] в менюто за заснемане на филм. Изберете [ FX ], за да снимате филми в така наречения „филмов формат, базиран на FX “, [ DX ], за да снимате във „филмов формат, базиран на DX “. Разликите между двете са илюстрирани по-долу.

  • Размерите на записаните области са приблизително 35,9 × 20,2 mm (формат на филм, базиран на FX ) и 23,5 × 13,2 mm (формат на филм, базиран на DX ). Филмите, заснети с обектив с формат DX и [ Вкл. ], избрани за [ Област на изображение ] > [ Автоматично DX изрязване ] в менюто за снимане на филми, се записват във формат на филм, базиран на DX .

  • Активирането на електронно намаляване на вибрациите чрез избиране на [ On ] за [ Electronic VR ] в менюто за заснемане на филм намалява размера на изрязването, като леко увеличава видимото фокусно разстояние.