Izbrišite več slik. Za več informacij glejte »Meni za predvajanje« ( Meni za predvajanje ).

Možnost

Opis

Q

[ Izbrano ]

Izbriši izbrane slike.

jaz

[ Izberite datum ]

Izbriši vse slike, posnete na izbrane datume.

R

[ Vse ]

Izbrišite vse slike v mapi, ki je trenutno izbrana za [ Playback folder ] v meniju za predvajanje.

  • Če sta vstavljeni dve pomnilniški kartici, lahko izberete kartico, s katere bodo slike izbrisane.