Ocenite slike.

  • Označite slike z večnamenskim izbirnikom.

  • Držite gumb W ( Y ) in pritisnite 1 ali 3 , da izberete oceno od nič do petih zvezdic, ali izberite d , da označite sliko kot kandidata za kasnejši izbris.

  • Za celozaslonski ogled označene slike pritisnite in držite gumb X ( T ).

  • Pritisnite J , da shranite spremembe.