Če je izbran [ On ], bodo »visoke« (portretne) slike samodejno obrnjene za prikaz med predvajanjem.

Zasukaj navzgor

Slike se med pregledovanjem slik ne obrnejo samodejno, tudi če je izbrana možnost [ On ] za [ Rotate tall ].