Ko sta vstavljeni dve pomnilniški kartici, kopirajte slike z ene pomnilniške kartice na drugo.

Možnost

Opis

[ Izberi vir ]

Izberite kartico, s katere bodo slike kopirane.

[ Izberi sliko(e) ]

Izberite slike, ki jih želite kopirati.

[ Izberi ciljno mapo ]

Izberite ciljno mapo na preostali kartici (kartica, ki ni izbrana za [ Select source ]).

[ Kopirati slike? ]

Kopirajte slike.

Kopiranje slik

 1. Izberite [ Izberite vir ].

  Označite [ Select source ] in pritisnite 2 za prikaz pogovornega okna [ Select source ].

 2. Izberite kartico s slikami, ki jih želite kopirati.

  Označite režo za kartico, ki vsebuje slike, ki jih želite kopirati, in pritisnite J , da izberete označeno režo in se vrnete v meni [ Kopiraj sliko(e) ].

 3. Izberite [ Izberi sliko(e) ].

  Označite [ Select image(s) ] in pritisnite 2 , da izberete označeno možnost in se vrnete v meni [ Select image(s) ].

 4. Izberite izvorno mapo.
  • Označite mapo s slikami, ki jih želite kopirati, in pritisnite 2 , da izberete označeno mapo in prikažete meni [ Slike, izbrane privzeto ].

  • Če želite kopirati vse slike s kartice v izbrani reži, označite [ All images in slot ], pritisnite J in nadaljujte z 10. korakom.

 5. Naredite prvo izbiro.

  Izberite slike, ki bodo privzeto izbrane.

  Možnost

  Opis

  [ Prekliči izbor vseh ]

  Nobena od slik v izbrani mapi ne bo privzeto izbrana.

  • To možnost izberite, če želite izbrati posamezne slike.

  [ Izberi vse slike ]

  Vse slike v izbrani mapi bodo privzeto izbrane.

  • Izberite to možnost, če želite kopirati vse ali večino slik v mapi.

  [ Izberi zaščitene slike ]

  Privzeto bodo izbrane samo zaščitene slike v mapi.

 6. Izberite dodatne slike.

  • Označite slike in pritisnite gumb W ( Y ), da jih izberete; izbrane slike so označene z L . Za preklic izbire trenutne slike znova pritisnite gumb W ( Y ); L ne bo več prikazan.

  • Za celozaslonski ogled označene slike pritisnite in držite gumb X ( T ).

  • Ko potrdite, da imajo vse slike, ki jih želite kopirati, oznake L , pritisnite J , da se vrnete v meni [ Kopiraj sliko(e) ].

 7. Izberite [ Izberite ciljno mapo ].

  Označite [ Izberite ciljno mapo ] in pritisnite 2 za prikaz menija [ Izberite ciljno mapo ].

 8. Izberite ciljno mapo.

  Izberite eno od naslednjih možnosti in pritisnite 2 .

  Možnost

  Opis

  [ Izberi mapo po številki ]

  Vnesite številko ciljne mape ( Izberite mapo po številki ). Če mapa z izbrano številko še ne obstaja, bo ustvarjena nova mapa.

  [ Izberite mapo s seznama ]

  Na seznamu obstoječih map izberite ciljno mapo.

 9. Izberite mapo.

  Ko vnesete številko mape ali označite ime mape, pritisnite J , da izberete mapo in se vrnete v meni [ Kopiraj sliko(e) ].

 10. Izberite [ Kopirati slike? ].

  Označite [ Kopirati slike? ] in pritisnite J za prikaz potrditvenega pogovornega okna.

 11. Izberite [ Da ].
  • Kamera bo prikazala sporočilo »[ Copy? ]« skupaj s številom slik, ki bodo kopirane.

  • Označite [ Da ] in pritisnite J , da kopirate izbrane slike.

  • Ponovno pritisnite J za izhod, ko je kopiranje končano.

Kopiranje slik
 • Slike ne bodo kopirane, če na ciljni kartici ni dovolj prostora.

 • Če ciljna mapa vsebuje datoteko z istim imenom kot ena od slik, ki jih želite kopirati, se prikaže potrditveno pogovorno okno. Izberite [ Zamenjaj obstoječo sliko ] ali [ Zamenjaj vse ], da zamenjate obstoječo datoteko ali datoteke. Zaščitene datoteke v ciljni mapi ne bodo zamenjane. Če želite nadaljevati brez zamenjave obstoječih datotek, izberite [ Preskoči ]. Izberite [ Prekliči ] za izhod brez kopiranja nadaljnjih slik.

 • Ocene in status zaščite so kopirani s slikami.

 • Da preprečite izgubo energije med kopiranjem, se pred kopiranjem filmov prepričajte, da je baterija povsem napolnjena.