Izberite mapo za predvajanje.

Možnost

Opis

(Ime mape)

Med predvajanjem bodo vidne slike v vseh mapah z izbranim imenom. Mape lahko preimenujete z možnostjo [ Mapa za shranjevanje ] > [ Preimenuj ] v meniju za fotografiranje.

[ Vse ]

Med predvajanjem bodo vidne slike v vseh mapah.

[ Trenutno ]

Med predvajanjem bodo vidne samo slike v trenutni mapi.