Маркирайте [ Yes ] и натиснете J , за да възстановите опциите на менюто за снимане на филми до техните стойности по подразбиране ( Стандартни настройки на менюто за снимане на филми ).