Изберете дали да активирате електронното намаляване на вибрациите в режим на филм ( Electronic VR ).