Намалете дифракцията във филми ( Компенсация на дифракция ).