Изберете изрязване на филм (област на изображението) от FX или DX.