Изберете диапазона от честоти, на който отговарят вградените и външните микрофони.

Опция

Описание

S

[ Широка гама ]

Записвайте широк диапазон от честоти. Изберете за всичко - от музика до оживеното бръмчене на градска улица.

T

[ Вокален диапазон ]

Изберете за човешки гласове.