Намалете винетирането във филмите. Изберете [ Същите като настройките на снимките ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Контрол на винетата ).