Изберете [ Enable ], за да намалите усилването на микрофона и да предотвратите изкривяване на звука при запис на филми в силна среда.