Изберете от [ Високо качество ] и [ Нормално ]. За повече информация вижте „Меню i “ под „Размер на рамката и скорост/качество на изображението“ ( Размер на рамката и скорост/качество на изображението ).