Запазете модифицираните Picture Controls като персонализирани Picture Controls ( Управление на Picture Control ).