Изберете как камерата измерва експозицията в режим на филм. [ Точково измерване ] не е налично в менюто за снимане на филм ( Измерване ).