Изберете размера на кадъра на филма (в пиксели) и скоростта на кадрите. За повече информация вижте „Меню i “ под „Размер на рамката и скорост/качество на изображението“ ( Размер на рамката и скорост/качество на изображението ).