Запазете детайлите в светли и сенки, създавайки филми с естествен контраст. Изберете [ Същите като настройките на снимката ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Active D-Lighting ).

[ Същото като настройките на снимката ]

Имайте предвид, че ако [ Same as photo settings ] е избрано за Active D-Lighting в менюто за снимане на филми и [ Auto ] е избрано в менюто за снимане на снимки, филмите ще се заснемат при настройка, еквивалентна на [ Normal ].