Tilbakestill alle innstillinger unntatt Språk og Tidssone og dato til standardverdiene. Opphavsrettsinformasjon og andre brukergenererte oppføringer tilbakestilles også. Etter tilbakestilling kan ikke innstillingene gjenopprettes.