Yeni fotoğraflara çekildiklerinde yorum ekleyin. Yorumlar, NX Studio Bilgi sekmesinde görüntülenebilir.

  • Yorum girişi : “Metin Girişi” ( 0 Metin Girişi ) bölümünde açıklandığı gibi bir yorum girin. Yorumlar en fazla 36 karakter uzunluğunda olabilir.
  • Yorum ekle : Yorumu sonraki tüm fotoğraflara eklemek için bu seçeneği seçin. Yorum ekle'yi vurgulayın ve açmak veya kapatmak için 2 basın. İstenen ayarı seçtikten sonra çıkmak için J düğmesine basın.