Bluetooth veya Wi-Fi aracılığıyla akıllı telefonlara veya tabletlere (akıllı cihazlar) bağlanın.

Eşleştirme (Bluetooth)

Bluetooth kullanarak akıllı cihazlarla eşleştirin veya bağlanın.

Seçenek Tanım
Eşleştirmeye başla Fotoğraf makinesini akıllı bir cihazla eşleştirin ( 0 Bluetooth ile Bağlanma ).
Eşleşmiş cihazlar Eşleştirilmiş akıllı cihazları listeleyin veya bir cihazdan diğerine geçin.
Bluetooth bağlantısı Bluetooth'u etkinleştirmek için Etkinleştir'i seçin.

Göndermek için Seçin (Bluetooth)

Bir akıllı cihaza yüklenecek resimleri seçin veya resimlerin çekildikleri anda yüklenmek üzere işaretlenip işaretlenmeyeceğini seçin. Yükleme, bağlantı kurulduğunda hemen başlar.

Seçenek Tanım
Göndermek için otomatik seç Açık seçilirse, fotoğraflar çekildikçe bir akıllı cihaza yüklenmek üzere işaretlenir (bu, manuel olarak yüklenmek üzere seçilmesi gereken film modunda çekilen fotoğraflar için geçerli değildir). Fotoğraf makinesi ile seçilen seçenek ne olursa olsun, fotoğraflar 2 megapiksel boyutunda JPEG formatında yüklenir.
Göndermek için manuel seçim Seçilen resimleri yüklemek için işaretleyin.
Hiçbirini seçme Tüm görüntülerden aktarım işaretini kaldırın.

Wi-Fi Bağlantısı

Wi-Fi aracılığıyla akıllı cihazlara bağlanın.

Wi-Fi Bağlantısı Kurun

Akıllı bir cihaza Wi-Fi bağlantısı başlatın. Bağlanmak için akıllı cihazda kamera SSID'sini seçin ve şifreyi girin ( 0 Wi-Fi ile Bağlanma (Wi-Fi Modu) ). Bir bağlantı kurulduğunda, bu seçenek istendiğinde bağlantıyı sonlandırmak için kullanılabilen Wi-Fi bağlantısını kapat olarak değişecektir.

Wi-Fi Bağlantı Ayarları

Aşağıdaki Wi-Fi ayarlarına erişin:

  • SSID : Kamera SSID'sini ayarlayın.
  • Kimlik doğrulama/şifreleme : veya WPA2-PSK-AES'i seçin.
  • Şifre : Kamera şifresini ayarlayın.
  • Kanal : Kameranın kanalı otomatik olarak seçmesini sağlamak için Otomatik'i seçin veya Manuel'i seçip kanalı manuel olarak seçin.
  • Mevcut ayarlar : Mevcut Wi-Fi ayarlarını görüntüleyin.
  • Bağlantı ayarlarını sıfırla : Wi-Fi ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlamak için Evet'i seçin.

Kapalıyken Gönder

Açık seçilirse, Bluetooth aracılığıyla bağlanan akıllı cihazlara görüntülerin yüklenmesi fotoğraf makinesi kapalıyken bile devam eder.