Когато първата ви снимка не може да чака

Приготвям се

 1. Поставете батерията ( Поставяне на батерията ).

  За информация относно зареждането на батерията вижте „Зареждане на батерията“ ( Зареждане на батерията ).

 2. Поставете карта с памет ( Поставяне на карти с памет ).
 3. Прикрепете обектив ( Прикрепване на обектив ).
  • Подравнете бялата точка на обектива с бялата точка на корпуса на камерата ( q ) и завъртете обектива в посочената посока ( w ).

  • Към камерата може да се прикрепи каишка. За повече информация вижте „Прикрепване на каишката“ ( Прикрепване на каишката ).

 4. Включете камерата и след това изберете език и настройте часовника ( Изберете език и задайте часовника ).

Правете ( Снимане (режим b )) и Преглед ( Възпроизвеждане ) Снимки

 1. Завъртете диска за избор на режим на b .
 2. За да фокусирате, натиснете спусъка наполовина (т.е. леко натиснете бутона за освобождаване на затвора, спирайки, когато е натиснат наполовина).
 3. Без да вдигате пръста си от бутона за освобождаване на затвора, натиснете бутона през останалата част, за да направите снимката.
 4. Вижте снимката.