Избраните снимки могат да бъдат оценени или маркирани като кандидати за по-късно изтриване. Оценките могат да се видят и в NX Studio. Защитените снимки не могат да бъдат оценявани.

  1. Натиснете бутона K да започнете възпроизвеждане.
  2. Изберете желаната картина и натиснете бутона i .

    Ще се покаже менюто за възпроизвеждане i

  3. Маркирайте [ Оценка ] и натиснете J
  4. Изберете рейтинг.
    • Завъртете главния диск за управление, за да изберете рейтинг от нула до пет звезди или изберете d да маркирате картината като кандидат за по-късно изтриване.

    • Натиснете J да изберете маркираната опция.