За едновременно оптично и радио AWL, прикрепете WR-R10 и монтирайте SU ‑ 800 или основна светкавица, която поддържа контрол на оптичната светкавица (SB-910, SB-900, SB-800, SB ‑ 700 или SB-500) на обувката за аксесоари.

  • Установете връзки между WR-R10 и всички радиоуправляеми светкавици ( Установяване на безжична връзка ).

  • Ако SB-500 е монтиран на обувката за аксесоари на камерата, изберете [ Optical / radio AWL ] за [ Опции за безжична светкавица ]. При други светкавици или SU-800 [ Опции за безжична светкавица ] се настройва автоматично на [Оптична / радио AWL ].

  • Единствената опция, достъпна за [ Дистанционно управление на светкавицата ], ще бъде [ Групова светкавица ].

  • Дистанционните светкавици могат да бъдат поставени в до шест групи (от A до F). Поставете оптично контролирани единици в групи от A до C и радиоуправляеми модули в групи от D до F. За показване на опции за групи от D до F, натиснете 1 или 3 на дисплея [Опции за групова светкавица ].