Относно това ръководство

Символи

Следните символи и конвенции са използвани в това ръководство. Използвайте ги, за да намерите информацията, от която се нуждаете.

D

Тази икона маркира бележки, информация, която трябва да се прочете преди да използвате този продукт.

A

Тази икона маркира съвети, допълнителна информация, която може да ви бъде полезна, когато използвате този продукт.

0

Тази икона отбелязва препратки към други раздели в това ръководство.

Конвенции

  • Това ръководство е предназначено както за Z 7II, така и за Z 6II. Илюстрациите показват Z 6II.

  • Този фотоапарат използва CFexpress (тип B), XQD, SD, SDHC и SDXC карти с памет. Картите с памет от всички видове се наричат в това ръководство като „карти с памет“. Когато е необходимо да се прави разлика между различните типове, могат да се използват термините „CFexpress карта с памет“, „XQD карта с памет“ и „SD карта с памет“.

  • В това ръководство зарядните устройства за батерии се наричат „зарядни устройства за батерии“ или „зарядни устройства“.

  • В цялото ръководство дисплеят на монитора на камерата и визьора по време на снимане се нарича „дисплей на снимане“; в повечето случаи илюстрациите показват монитора.

  • В това ръководство смартфоните и таблетите се наричат „интелигентни устройства“.

  • В това ръководство терминът „настройки по подразбиране“ се използва за означаване на настройките, действащи при изпращането. Обясненията в това ръководство предполагат, че се използват настройки по подразбиране.

AЗа ваша безопасност

„За вашата безопасност“ съдържа важни инструкции за безопасност. Не забравяйте да ги прочетете, преди да използвате камерата. За повече информация вижте „За вашата безопасност“ ( За вашата безопасност ).