Компенсацията на светкавицата се използва за умишлено изменение на мощността на светкавицата, например за промяна на яркостта на обекта спрямо фона. Чрез елемента [Компенсация на светкавицата ] в менюто за фотозаснемане мощността на светкавицата може да се увеличи, за да изглежда основният обект по-ярък, да се намали, за да се предотврати отблясъците, или да се финира по друг начин, за да се получи желаният резултат.

  • Изберете от стойности от –3 до +1.

  • По подразбиране, се правят промени на стъпки от 1/3 EV. Размерът на увеличените може да бъде променена с помощта на персонализирана настройка b1 [EV стъпки за Cntrl експозиция] до 1/2 EV.

  • По-високите стойности правят обекта по-ярък, а по-ниските - по-тъмен.

  • При стойности, различни от ± 0,0, на дисплея за снимане и контролния панел ще се появи икона Y

  • Нормалната мощност на светкавицата може да бъде възстановена чрез задаване на компенсация на светкавицата на ± 0,0. Компенсацията на светкавицата не се нулира, когато камерата е изключена.