За илюстративни цели дисплеите са показани с всички индикатори.

Мониторът

Фото режим

1

Режим на снимане ( Дискът за избор на режим )

2

Индикатор за гъвкава програма ( P (програмирано автоматично) )

3

Режим на потребителска настройка ( U1 , U2 и U3 (Режими на потребителски настройки) )

4

AF скоби ( AF-Area Mode )

5

Режим на светкавица ( режими на светкавица )

6

Индикатор за интервален таймер (Снимане с интервален таймер )

икона t (Иконата t )

Индикатор „Няма карта с памет“ ( Поставяне на карти с памет , Няма поставена карта с памет )

Предупреждение за висока температура на картата с памет (Предупреждение за висока температура на картата с памет)

7

Режим на освобождаване ( c / E (Режим на освобождаване / Автоматичен таймер) , Режим на освобождаване )

8

Точка на фокусиране ( Правене на снимки ( b ), режим на AF-зона )

9

Режим на фокусиране (режим на фокусиране )

10

AF- Режим на площ

11.

Активно D-осветление ( Active D-Lighting )

12

Контрол на картината ( Задаване на контрол на картината )

13

Индикатор за Bluetooth връзка ( Свързване със смарт устройство )

Самолетен режим ( Самолетен режим )

14.

Баланс на бялото ( Баланс на бялото, Баланс на бялото, Баланс на бялото )

15

Област на изображението ( Изберете област на изображението )

16.

Размер на изображението ( Размер на изображението )

17

Качество на изображението ( Качество на изображението )

18.

икона i (менюто i )

19.

Индикатор за експонация и заснемане на светкавица (Брекетинг за експозиция и светкавица )

Индикатор за WB брекетинг ( брекетинг на баланса на бялото )

Индикатор за ADL скоби ( ADL Bracketing )

HDR индикатор ( правене на HDR снимки )

Индикатор за многократна експозиция ( Създаване на многократна експозиция )

20.

Брой снимки в последователност на експонация и светкавица (Експозиция и светкавица)

Брой снимки в последователност на брекетинг на WB ( брекетинг на баланса на бялото )

Брой снимки в последователност на ADL брекетинг ( ADL Bracketing )

HDR разлика в експозицията ( правене на HDR снимки )

Брой на многократна експозиция ( Създаване на многократна експозиция )

21.

Индикатор за експозиция

Експозиция ( Индикатори за експозиция )

Компенсация на експозицията ( бутонът E (компенсация на експозицията) )

Автоматично поставяне на брекети ( Auto Bracketing )

22.

Индикатор за готовност за светкавица ( Използване на светкавица на камерата )

23.

„K“ (появява се, когато паметта остава за над 1000 експонации; брой оставащи експонации )

24

Брой останали експонации ( Брой оставащи експонации, Капацитет на картата с памет )

25

Индикатор за Wi-Fi връзка ( Wi-Fi връзка )

26

ISO чувствителност ( бутонът S )

27

Индикатор за ISO чувствителност ( бутонът S )

Индикатор за автоматична ISO чувствителност (Автоматичен контрол на ISO чувствителността )

28

Индикатор за компенсация на експонацията ( бутонът E (компенсация на експозицията) )

29

Индикатор за компенсация на светкавицата ( компенсация на светкавицата )

30

AF за проследяване на обект (AF за проследяване на обект)

31

Бленда ( A (Автоматично с приоритет на блендата) , M (Ръчна) )

32

Икона за заключване на блендата (f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )

33

Скорост на затвора ( S (Автоматично с приоритет на затвора) , M (ръчно) )

34

Индикатор за синхронизиране на светкавицата ( e1: Скорост на синхронизиране на светкавицата )

35

Икона за заключване на скоростта на затвора (f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )

36

Индикатор за заключване FV ( FV заключване )

37

Измерване ( измерване )

38

Заключване на автоматично експониране (AE) (заключване на експозицията)

39

Индикатор за батерията ( Ниво на батерията , Проверка на нивото на батериите в MB-N11 )

40

USB захранване ( USB захранване )

41

Откриване на трептене ( заснемане с намаляване на трептенето )

42

Тип на затвора ( d5: Тип на затвора )

Тиха фотография ( Silent Photography )

43

Режим на забавяне на експонацията ( d4: Режим на забавяне на експонацията )

44

Индикатор за фокусиране (ръчно фокусиране)

45

Индикатор за намаляване на вибрациите ( Vibration Reduction )

46

Снимане с докосване ( Touch Controls , Touch Shutter )

47

Индикатор за предварителен преглед на живо ( d9: Прилагане на настройките към Live View )

48

Предупреждение за температура

Предупреждения за температура
  • Ако температурата на камерата се повиши, ще се покаже предупреждение за температура и таймер за обратно отброяване. Когато таймерът достигне нула, дисплеят за снимане ще се изключи.

  • Таймерът става червен, когато се достигне тридесетсекундният знак. В някои случаи таймерът може да се покаже веднага след включване на камерата.

Предупреждение за висока температура на картата с памет

Когато температурата на картата с памет се повиши, на дисплея за снимане се появява предупреждение за висока температура. Не се опитвайте да извадите картата с памет; вместо това изчакайте камерата да се охлади и предупреждението да се изчисти от дисплея.

Информационният дисплей

1

Режим на снимане ( Дискът за избор на режим )

2

Индикатор за гъвкава програма ( P (програмирано автоматично) )

3

Режим на потребителска настройка ( U1 , U2 и U3 (Режими на потребителски настройки) )

4

Икона за заключване на скоростта на затвора (f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )

5

Скорост на затвора ( S (Автоматично с приоритет на затвора) , M (ръчно) )

6

Икона за заключване на блендата (f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )

7

Бленда ( A (Автоматично с приоритет на блендата) , M (Ръчна) )

8

Индикатор за експозиция

Експозиция ( Индикатори за експозиция )

Компенсация на експозицията ( бутонът E (компенсация на експозицията) )

Автоматично поставяне на брекети ( Auto Bracketing )

9

Индикатор за синхронизиране на светкавицата ( e1: Скорост на синхронизиране на светкавицата )

1

Индикатор за компенсация на светкавицата ( компенсация на светкавицата )

2

Индикатор за компенсация на експонацията ( бутонът E (компенсация на експозицията) )

Стойност на компенсацията на експозицията ( бутонът E (компенсация на експозицията) )

3

Индикатор за експонация и заснемане на светкавица (Брекетинг за експозиция и светкавица )

Индикатор за WB брекетинг ( брекетинг на баланса на бялото )

Индикатор за ADL скоби ( ADL Bracketing )

HDR индикатор ( правене на HDR снимки )

Индикатор за многократна експозиция ( Създаване на многократна експозиция )

4

„K“ (появява се, когато паметта остава за над 1000 експонации; брой оставащи експонации )

5

Брой останали експонации ( Брой оставащи експонации, Капацитет на картата с памет )

6

икона i (менюто i )

7

ISO чувствителност ( бутонът S )

8

Индикатор за ISO чувствителност ( бутонът S )

Индикатор за автоматична ISO чувствителност (Автоматичен контрол на ISO чувствителността )

9

Индикатор за заключване FV ( FV заключване )

10

Заключване на автоматично експониране (AE) (заключване на експозицията)

1

Индикатор за Bluetooth връзка ( Свързване със смарт устройство )

Самолетен режим ( Самолетен режим )

2

Индикатор за Wi-Fi връзка ( Wi-Fi връзка )

3

Индикатор за намаляване на шума при дълга експозиция (Long Exposure NR )

4

Тип на затвора ( d5: Тип на затвора )

Тиха фотография ( Silent Photography )

5

Режим на забавяне на експонацията ( d4: Режим на забавяне на експонацията )

6

Индикатор за интервален таймер (Снимане с интервален таймер )

икона t (Иконата t )

7

Режим на управление насветкавицата (Режим на управление на светкавицата )

8

Индикатор „Beep“ ( Опции за звуков сигнал )

9

Индикатор за батерията ( Ниво на батерията , Проверка на нивото на батериите в MB-N11 )

10

USB захранване ( USB захранване )

11.

Wi ‑ Fi връзка ( Wi-Fi връзка )

12

Режим на освобождаване ( c / E (Режим на освобождаване / Автоматичен таймер) , Режим на освобождаване )

13

AF- Режим на площ

14.

Режим на фокусиране (режим на фокусиране )

15

Индикатор за намаляване на вибрациите ( Vibration Reduction )

16.

Преглед на информацията за картата с памет ( Преглед на информацията за картата с памет )

17

Измерване ( измерване )

18.

Размер на изображението ( Размер на изображението )

19.

Баланс на бялото ( Баланс на бялото, Баланс на бялото, Баланс на бялото )

20.

Задаване на контрол на картината ( Задаване на контрол на картината )

21.

Качество на изображението ( Качество на изображението )

22.

Режим на светкавица ( режими на светкавица )

23.

Предупреждение за температура

Режим на филм

1

Индикатор за запис ( заснемане на филми (режим b ))

Индикатор „Няма филм“ ( иконата 0 )

2

Външен контрол на запис ( Рекордери )

3

Дестинация ( Дестинация )

4

Размер на кадъра и скорост / качество на изображението ( Размер на кадъра и скорост / Качество на изображението )

5

Област на изображението ( Изберете област на изображението )

6

Оставащо време ( заснемане на филми (режим b ))

7

Timecode ( Timecode )

8

Име на файл (име на файл )

9

Намаляване на шума от вятъра (намаляване на шума от вятъра )

10

Сила на звука на слушалките ( Сила на звука на слушалките )

11.

Режим на освобождаване (неподвижни снимки; Филми )

12

Ниво на звука ( Чувствителност на микрофона )

13

Чувствителност на микрофона ( Чувствителност на микрофона )

14.

Честотна характеристика ( Честотен отговор )

15

Електронен VR индикатор ( Electronic VR )

16.

Дисплей за осветяване ( g6: Акцент за дисплей )

Визьорът

Фото режим

1

Индикатор за батерията ( Ниво на батерията , Проверка на нивото на батериите в MB-N11 )

2

USB захранване ( USB захранване )

3

Индикатор за предварителен преглед на живо ( d9: Прилагане на настройките към Live View )

4

Индикатор за намаляване на вибрациите ( Vibration Reduction )

5

Индикатор за интервален таймер (Снимане с интервален таймер )

икона t (Иконата t )

Индикатор „Няма карта с памет“ ( Поставяне на карти с памет , Няма поставена карта с памет )

Предупреждение за висока температура на картата с памет (Предупреждение за висока температура на картата с памет)

6

Режим на светкавица ( режими на светкавица )

7

Режим на освобождаване ( c / E (Режим на освобождаване / Автоматичен таймер) , Режим на освобождаване )

8

Режим на фокусиране (режим на фокусиране )

9

AF- Режим на площ

10

Активно D-осветление ( Active D-Lighting )

11.

Контрол на картината ( Задаване на контрол на картината )

12

Баланс на бялото ( Баланс на бялото, Баланс на бялото, Баланс на бялото )

13

Качество на изображението ( Качество на изображението )

14.

Размер на изображението ( Размер на изображението )

15

Област на изображението ( Изберете област на изображението )

16.

Индикатор за Bluetooth връзка ( Свързване със смарт устройство )

Самолетен режим ( Самолетен режим )

17

Индикатор за Wi-Fi връзка ( Wi-Fi връзка )

18.

Точка на фокусиране ( Правене на снимки ( b ), режим на AF-зона )

19.

Индикатор за експонация и заснемане на светкавица (Брекетинг за експозиция и светкавица )

Индикатор за WB брекетинг ( брекетинг на баланса на бялото )

Индикатор за ADL скоби ( ADL Bracketing )

HDR индикатор ( правене на HDR снимки )

Индикатор за многократна експозиция ( Създаване на многократна експозиция )

20.

Брой снимки в последователност на експонация и светкавица (Експозиция и светкавица)

Брой снимки в последователност на брекетинг на WB ( брекетинг на баланса на бялото )

Брой снимки в последователност на ADL брекетинг ( ADL Bracketing )

HDR разлика в експозицията ( правене на HDR снимки )

Брой на многократна експозиция ( Създаване на многократна експозиция )

21.

AF за проследяване на обект (AF за проследяване на обект)

22.

Индикатор за компенсация на светкавицата ( компенсация на светкавицата )

23.

Индикатор за готовност за светкавица ( Използване на светкавица на камерата )

24

„K“ (появява се, когато паметта остава за над 1000 експонации; брой оставащи експонации )

25

Брой останали експонации ( Брой оставащи експонации, Капацитет на картата с памет )

26

ISO чувствителност ( бутонът S )

27

Индикатор за ISO чувствителност ( бутонът S )

Индикатор за автоматична ISO чувствителност (Автоматичен контрол на ISO чувствителността )

28

Индикатор за компенсация на експонацията ( бутонът E (компенсация на експозицията) )

29

Индикатор за експозиция

Експозиция ( Индикатори за експозиция )

Компенсация на експозицията ( бутонът E (компенсация на експозицията) )

Автоматично поставяне на брекети ( Auto Bracketing )

30

Бленда ( A (Автоматично с приоритет на блендата) , M (Ръчна) )

31

Икона за заключване на блендата (f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )

32

Скорост на затвора ( S (Автоматично с приоритет на затвора) , M (ръчно) )

33

Индикатор за синхронизиране на светкавицата ( e1: Скорост на синхронизиране на светкавицата )

34

Индикатор за заключване FV ( FV заключване )

35

Заключване на автоматично експониране (AE) (заключване на експозицията)

36

Режим на потребителска настройка ( U1 , U2 и U3 (Режими на потребителски настройки) )

37

Измерване ( измерване )

38

Индикатор за фокусиране (ръчно фокусиране)

39

Режим на забавяне на експонацията ( d4: Режим на забавяне на експонацията )

40

Тип на затвора ( d5: Тип на затвора )

Тиха фотография ( Silent Photography )

41

Режим на снимане ( Дискът за избор на режим )

42

Индикатор за гъвкава програма ( P (програмирано автоматично) )

43

Откриване на трептене ( заснемане с намаляване на трептенето )

44

Икона за заключване на скоростта на затвора (f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )

45

AF скоби ( AF-Area Mode )

46

Предупреждение за температура

Режим на филм

1

Размер на кадъра и скорост / качество на изображението ( Размер на кадъра и скорост / Качество на изображението )

2

Област на изображението ( Изберете област на изображението )

3

Име на файл (име на файл )

4

Външен контрол на запис ( Рекордери )

5

Индикатор за запис ( заснемане на филми (режим b ))

Индикатор „Няма филм“ ( иконата 0 )

6

Timecode ( Timecode )

7

Оставащо време ( заснемане на филми (режим b ))

8

Дестинация ( Дестинация )

9

Режим на освобождаване (неподвижни снимки; Филми )

10

Ниво на звука ( Чувствителност на микрофона )

11.

Чувствителност на микрофона ( Чувствителност на микрофона )

12

Честотна характеристика ( Честотен отговор )

13

Намаляване на шума от вятъра (намаляване на шума от вятъра )

14.

Сила на звука на слушалките ( Сила на звука на слушалките )

15

Дисплей за осветяване ( g6: Акцент за дисплей )

16.

Електронен VR индикатор ( Electronic VR )

Контролният панел

1

Икона за заключване на скоростта на затвора (f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )

2

Скорост на затвора ( S (Автоматично с приоритет на затвора) , M (ръчно) )

3

Индикатор за компенсация на експонацията ( бутонът E (компенсация на експозицията) )

Стойност на компенсацията на експозицията ( бутонът E (компенсация на експозицията) )

4

Икона за заключване на блендата (f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )

5

Бленда ( A (Автоматично с приоритет на блендата) , M (Ръчна) )

6

USB захранване ( USB захранване )

7

Индикатор за батерията ( Ниво на батерията , Проверка на нивото на батериите в MB-N11 )

8

„K“ (появява се, когато паметта остава за над 1000 експонации; брой оставащи експонации )

9

Брой останали експонации ( Брой оставащи експонации, Капацитет на картата с памет )

10

Режим на освобождаване ( c / E (Режим на освобождаване / Автоматичен таймер) , Режим на освобождаване )

11.

ISO чувствителност ( бутонът S )

12

Индикатор за компенсация на светкавицата ( компенсация на светкавицата )

Икона „Flash off“ ( Режими на светкавицата )

13

Индикатор за синхронизиране на светкавицата ( e1: Скорост на синхронизиране на светкавицата )