• Изключете камерата, преди да поставите или извадите батерията.

  • Използвайки батерията, за да държите оранжевия резе на батерията натиснат на една страна, плъзнете батерията в камерата на батерията, докато фиксаторът го фиксира на място.

Изваждане на батерията

За да извадите батерията, изключете камерата и отворете капака на камерата. Натиснете ключалката на батерията в посоката, показана от стрелката, за да освободите батерията и след това извадете батерията на ръка.

Ниво на батерията

  • Нивото на батерията се показва на дисплея за снимане и контролния панел, докато камерата е включена.

    Монитор

    Визьор

    Контролен панел

  • Дисплеят за нивото на батерията се променя, когато нивото на батерията намалява, от L до K , J , I и H Когато нивото на батерията падне до H , преустановете стрелбата и заредете батерията или пригответе резервна батерия.

  • Ако съобщението [ Освобождаването на затвора е деактивирано. Презаредете батерията. ] се показва, заредете или сменете батерията.