Това меню се използва за бърз достъп до често използвани настройки. За да видите менюто, натиснете бутона i .

  • Маркирайте елементи с помощта на мултиселектора и натиснете J да видите опциите. Маркирайте желаната опция и натиснете J да изберете и да се върнете в менюто i

  • За да отмените и да се върнете към предишния дисплей, натиснете бутона i .

Командните циферблати
  • В някои случаи настройката за елемента, подчертан в момента в i може да бъде избрана чрез завъртане на главния диск за управление. Опции за избраната настройка, ако има такива, могат да бъдат избрани чрез завъртане на диска за подкоманди.

  • Някои елементи могат да се регулират чрез завъртане на двата циферблата.

  • Натиснете J да запазите промените. Можете също да запазите промените, като натиснете спусъка наполовина или маркирате друг елемент.