Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавицата (Advanced Wireless Lighting или AWL). За информация относно използването на светкавица, монтирана на обувката за аксесоари на камерата, вижте „Фотографиране със светкавица на камерата“ ( Фотография на светкавицата на камерата ).

В цялата глава операциите, включващи аксесоар, свързан към камерата, са обозначени с C , а операции, включващи отдалечени светкавици, са от f . За повече информация относно използването на отдалечени светкавици ( f ), вижте ръководството, предоставено със светкавицата.

Използване на отдалечени светкавици

Дистанционните светкавици могат да се управляват чрез:

  • Управлението на радио светкавицата е достъпно само когато към камерата е свързан WR-R10.